Informace

Máte uzavřenou novou nájemní smlouvu dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví? Pronajímatel uzavírá nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb. Více »

Aktuální stav míst a výzvy k uzavření nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb.§29 odstavec 4a ve znění novely zákona 193/2017 Sb. (náhradní doručení); těmto místům ze zákona končí užívání. Více »

Nabízíme palivové dřevo (špalky): 345,- měkké; 700,- tvrdé.

Pomozte nám na hřbitově třídit odpad!

22. října 2022 (so)

Pomozte nám na hřbitově třídit odpad!

S uctěním památky našich milých zesnulých je spjat několikanásobný nárůst hřbitovního odpadu. Hřbitovní správa hledá způsob, jak ve spolupráci s návštěvníky hřbitova snížit náklady na likvidaci odpadu a povzbudit pozůstalé k ekologickému chování.

V areálu hřbitova je několik sběrných míst. Prozatím na jednom místě, poblíž hlavní historické brány, jsme viditelně označili nádobu na směsný odpad a nádobu na bioodpad. Pokud se tento nový způsob třídění osvědčí, chceme ho zavést na všech sběrných hřbitovních místech. „Kde jinde, než na hřbitově bychom měli myslet na to, v jakém stavu zanecháme přírodu příštím generacím“, říká ředitel hřbitova L. Šnevajs.