Informace

Máte uzavřenou novou nájemní smlouvu dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví? Pronajímatel uzavírá nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb. Více »

Aktuální stav míst a výzvy k uzavření nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb.§29 odstavec 4a ve znění novely zákona 193/2017 Sb. (náhradní doručení); těmto místům ze zákona končí užívání. Více »

Nabízíme palivové dřevo (špalky): 345,- měkké; 700,- tvrdé.

Vzpomínková tryzna za zesnulé

12. října 2022 (st)

Vzpomínková tryzna za zesnulé

Komise pro občanské záležitosti statutárního města Olomouce pořádá v sobotu 29. října 2022 ve 14.30 hodin v obřadní síni krematoria v Olomouci vzpomínkovou tryznu za zesnulé.

PROGRAM:

SLAVNOSTNÍ PROJEV
Hudební části tryzny:
J. Zach: Preludium
M. Skoryk: Melodie
F. Mendelssohn Bartholdy:
Když dva se loučit musí
Andante – houslový koncert 2. věta
J. S. Bach: chorál „Herzlich thut mich verlagen“
J. Kosma: Spadané listí
G. Fauré: Pavane
N. Rota: Ave Maria
J. Rheinberger: In memoriam
Recitace:
Frána Šrámek: Sobotecký hřbitov

Učinkující:

Mgr. Jaroslava Slepicová – recitace
Jitka Romanovská – zpěv
Igor Dněprov – housle
Zbyněk Štěpánek – varhany

Pietní akt se koná v obřadní síni krematoria v Olomouci.

Dušičková pobožnost se koná v neděli 30. října 2022 ve 14.30 hodin ve hřbitovní kapli na Ústředním hřbitově v Olomouci.