Informace

Máte uzavřenou novou nájemní smlouvu dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví? Pronajímatel uzavírá nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb. Více »

Aktuální stav míst a výzvy k uzavření nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb.§29 odstavec 4a ve znění novely zákona 193/2017 Sb. (náhradní doručení); těmto místům ze zákona končí užívání. Více »

Nabízíme palivové dřevo (špalky): 345,- měkké; 700,- tvrdé.

Na hřbitově Černovír je opět možnost pohřbívání do země

30. prosince 2021 (čt)

V minulém kalendářním roce byla Krajskou hygienickou stanicí posuzována možnost opětovného umožnění pohřbívání do země na Černovírském hřbitově. Na základě nového posudku je pohřbívání do země na Černovírském hřbitově opět umožněno.