Informace

Máte uzavřenou novou nájemní smlouvu dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví? Pronajímatel uzavírá nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb. Více »

Aktuální stav míst a výzvy k uzavření nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb.§29 odstavec 4a ve znění novely zákona 193/2017 Sb. (náhradní doručení); těmto místům ze zákona končí užívání. Více »

Nabízíme palivové dřevo (špalky): 345,- měkké; 700,- tvrdé.

Evidence hrobových míst a pokladna HmO nefunkční

9. dubna 2021 (pá)

Po útoku na servery olomouckého magistrátu, na kterých HmO provozují také svůj informační systém hřbitovní evidence, s lítostí oznamujeme klientům, že do obnovy dat jsou nefunkční všechny služby s evidencí a předplácením hrobů. O zprovoznění služeb Vás budeme informovat.