Informace

Máte uzavřenou novou nájemní smlouvu dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví? Pronajímatel uzavírá nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb. Více »

Aktuální stav míst a výzvy k uzavření nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb.§29 odstavec 4a ve znění novely zákona 193/2017 Sb. (náhradní doručení); těmto místům ze zákona končí užívání. Více »

Nabízíme palivové dřevo (špalky): 345,- měkké; 700,- tvrdé.

HmO upravují běžnou provozní dobu evidence míst a pokladny

6. dubna 2021 (út)

HmO upravují běžnou provozní dobu evidence míst a pokladny. Pracovní dny pondělí až čtvrtek od 8 do 13 hodin, pondělí a středa od 14 do 17 hodin, pátek od 8 do 10 hodin. Přednost mají objednaní, neobjednané odbavíme dle časových možností.

S klienty sjednané termíny jednání zůstávají v platnosti.

Zákazníky, sjednávající uložení zemřelého do země v rakvi, odbavujeme přednostně.