Aktuality

Pomozte nám na hřbitově třídit odpad!

22. října 2022 (so)

Pomozte nám na hřbitově třídit odpad!

S uctěním památky našich milých zesnulých je spjat několikanásobný nárůst hřbitovního odpadu. Hřbitovní správa hledá způsob, jak ve spolupráci s návštěvníky hřbitova snížit náklady na likvidaci odpadu a povzbudit pozůstalé k ekologickému chování.

V areálu hřbitova je několik sběrných míst. Prozatím na jednom místě, poblíž hlavní historické brány, jsme viditelně označili nádobu na směsný odpad a nádobu na bioodpad. Pokud se tento nový způsob třídění osvědčí, chceme ho zavést na všech sběrných hřbitovních místech. „Kde jinde, než na hřbitově bychom měli myslet na to, v jakém stavu zanecháme přírodu příštím generacím“, říká ředitel hřbitova L. Šnevajs.