Aktuality

Na hřbitově Černovír je opět možnost pohřbívání do země

30. prosince 2021 (čt)

V minulém kalendářním roce byla Krajskou hygienickou stanicí posuzována možnost opětovného umožnění pohřbívání do země na Černovírském hřbitově. Na základě nového posudku je pohřbívání do země na Černovírském hřbitově opět umožněno.